Muhammads mirakel återberättas mer än Messias

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Djawâb as-Sahîh (1/292)

Om de säger att de inte har tagit del av mångfaldiga rapporteringar om Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mirakel, sägs det bara att det inte utgör något villkor att ett visst folkslag ska nås av mångfaldiga rapporteringar för att de ska vara mångfaldiga. Samma sak sade ju hedningar, zoroastrier och andra om Mûsâs och Messias (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) mirakel. Alla människors besked mångfaldigas via dem som har sett något eller sett någon som har sett något och så vidare. I övrigt är det allom bekant att Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare som såg honom och återberättade hans mirakel är så många fler än Messias (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Detsamma kan sägas om efterföljarna som återberättade följeslagarna. Att bekräfta Messias mirakel fordrar än mer att också Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) mirakel bekräftas, och att beljuga Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mirakel fordrar än mer att Messias (´alayhis-salâm) mirakel beljugs.