Muhammads föreskrift räcker för oss

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (891)

Fråga: Är det mer korrekt att säga att tidigare föreskrifter är vår föreskrift så länge inte vår skrift dementerar dem eller att tidigare föreskrifter inte är vår föreskrift förrän vår föreskrift godkänner dem?

Svar: Det andra alternativet. Beviset för det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Varje profet sändes till sitt folk medan jag sändes till alla människor.”1

Om Mûsâ hade levt idag hade han endast fått följa mig.”2

Dessutom sade Allâh (´azza wa djall):

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

För var och en av er har Vi fastställt en lag och en levnadsregel.”3

Till följd av allt omnämnt accepterar vi inga tidigare föreskrifter ehuru vår egen föreskrift inte dementerar dem. Men om tidigare föreskrifter är överensstämmande med vår, tillhör de vår föreskrift. Annars ska vi i princip rätta oss efter vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Om Mûsâ, som Tora uppenbarades för, bara hade fått lov att rätta sig efter Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), kan det inte vara mindre obligatoriskt för vanliga muslimer att göra det. Vad som understryker detta följe är att när ´Îsâ bin Maryam (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stiger ned till den vita minareten i Damaskus i samband med bönekallet och Muhammad bin ´Abdillâh al-Mahdî får syn på honom och följaktligen ber honom leda bönen, ursäktar ´Îsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sig och säger:

Utav ära för detta samfund.”

Han var en israelisk profet, men när han väl stiger ned till jorden så gör han det som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

´Îsâ bin Maryam håller på att stiga ned i egenskap av en rättvis domare och opartisk ledare.”

Det vill säga att han kommer att döma med Qur’ânen och Sunnah. ´Îsâs (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förhållande till al-Mahdî bevisar att tidigare föreskrifter inte alls är vår föreskrift. För oss räcker det Allâh (´azza wa djall) har uppenbarat i Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hjärta.

1al-Bukhârî (335) och (438) och Muslim (521).

2Ahmad (3/387), ad-Dârimî (436) och Ibn Abî ´Âsim (2/5). Stark enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (6/34) via alla dess vägar.

35:48