Muhammads föreskrift är den fullkomliga föreskriften

Israelerna är tvivelsutan folket som besitter den första kunskapen och skriften som Allâh (ta´âlâ) sade om:

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ

”Och Vi gav honom föreskrifter om allt på tavlor med förmaningar och utförliga förklaringar i alla ämnen.”1

Således har Mûsâs samfund mer kunskap än Messias samfund. Till följd därav kompletteras inte Messias (´alayhis-salâm) föreskrift utan Tora och dess domar. Både Messias (´alayhis-salâm) och hans samfund refererades till den. Evangeliet är mer som en komplettering av Tora och dess skönhet medan Qur’ânen omfattar de båda skrifternas skönheter.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är känd i det här samfundet som Muhammad. Det är ett namn som betyder att den namngivne besitter alla fina drag varför han förtjänar att prisas gång på gång.

I Messias samfund är han känd som Ahmad. Det är ett namn som betyder att han förtjänar att prisas mer än alla andra. Hans pris är bättre än alla andras. Messias samfund besitter andlighet, karaktärer och dyrkan som saknas i Mûsâs samfund. Därför handlar deras flesta böcker om tillrättavisningar, avhållsamhet, karaktärer, godhet, överseende och förlåtelse. Det har till och med sagts att det finns tre föreskrifter:

1 – Rättvisans föreskrift. Denna föreskrift är Toras föreskrift. Den består av domar och vedergällning.

2 – Dygdens föreskrift. Denna föreskrift är Evangeliets föreskrift. Den består av överseende, fina karaktärer, förlåtelse och godhet. Exempelvis står det:

38Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. 39Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. 40Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. 41Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. 42Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.2

3 – Vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift består av bådadera. Den föreskriften är Qur’ânens föreskrift. Qur’ânen tar upp rättvisan och ålägger den, den tar upp dygden och påbjuder den. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

”Svaret på ett ont är ett motsvarande ont [tillfogat gärningsmannen]; men den som förlåter och söker försoning [med sin fiende] skall få sin lön av Allâh; Han älskar inte de orättvisa.”3

17:145

2Matteus 5:38-42

342:40