Muhammads bibliska besked bevisar hans profetskap

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Djawâb as-Sahîh (1/245)

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى

”DE säger: “Om han ändå visade oss ett tecken från sin Herre!” Har alltså det klara vittnesbörd som de äldre Skrifterna avger inte kommit till deras kännedom?”1

Han visade ju dem det klara vittnesbörd som står i de äldre Skrifterna liksom Tora och Evangeliet. Lägg till det att de visste att han inte lärt sig något av Bokens folk. Likväl underrättade han dem om dolda kunskaper som bara erhålls av en profet eller av en som blivit underrättad av en profet. Då de visste att han inte mottagit sin kunskap från någon profet, visste såväl de som alla andra folkslag att han verkligen var profet. Om alla hans medmänniskor, både fiender och andra, var enade om att han inte träffat någon som lärt honom, blir det till en mångfaldigt återberättat faktum som till och med erkändes av hans fiender som gjorde allt för att förtala honom.

120:133