Muhammads ädla härkomst

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/503)

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

ALLÂH har utvalt Âdam och Nûh och Ibrâhîms ätt och `Imrâns ätt över världens alla människor.”1

Efter att Allâh hade klargjort att Han behagas bara av islam, att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är sändebudet som alla som älskar Allâh måste följa och att Bokens folks oenighet kring honom beror endast på illvilja och avund, fastställde Han profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap och härkomst från ett profetiskt hushåll och en apostelsk bakgrund. az-Zadjdjâdj sade:

Han valde ut dem med profetskap över deras samtida människor.”

En annan teori är att Han valde ut deras religion.

Âdam nämns eftersom han är mänsklighetens fader, Nûh för att han är Âdam den andre, Ibrâhîms ätt eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) härstammar från den tillsammans med många andra profeter och ´Imrâns ätt eftersom ´Îsâ (´alayhis-salâm) härstammar från den.

13:33