Muhammad var inte skapad av ljus

Fråga: Många extremister säger att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är skapad av ljus och att han inte var som alla andra människor…

Svar: Det är en extremism och lögn. Det är inte tillåtet att tala så. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var en människa:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

”Säg: ”Jag är bara en vanlig människa som ni.”1

Vad är människan skapad av? Den är skapad av människan; fadern och modern. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var en människa. Hans fader hette ´Abdullâh och hans moder hette Âminah bint Wahb. Det är allmänt känt. Hur kan han vara skapad av ljus? Därav sägs det att han heter Muhammad, ´Abdullâhs son, och inte Muhammad, ljusets son. Det är änglarna som är skapade av ljus. Djävlarna är skapade av eld och människan är skapad av lera.

118:110