Muhammad Surûr – Salafî eller vilsen innovatör? Döm själv!

10 – Muhammad Surûr sade om Saudiarabiens lärda och makthavare:

”En annan grupp tar statliga bidrag och knyter sina positioner med sina herrars positioner. När herrarna skall ta hjälp av amerikanarna ser slavarna snabbt till att samla ihop bevisen som tillåter den handlingen och fördömer alla som tycker annorlunda. När herrarna är oense med Iran ser slavarna snabbt till att nämna Râfidhahs vidrighet, vilsna metodik och fientlighet mot Ahl-us-Sunnah. Och när tvisten är över blir slavarna tysta och slutar dela ut böckerna som de har fått. Den här målgruppen ljuger, spionerar, tar beslut och gör allt som deras herrar befaller dem. Dessa människor är få och lov och pris tillkommer Allâh. De har obehörigt smusslat in sig i kallet och den islamiska aktiviteten. De är avslöjade ehuru de har långa skägg och korta kläder och påstår att de försvarar Sunnah. Den här målgruppen skadar inte det islamiska kallet. Hyckleriet är gammalt. Bröder! Låt er inte luras av det skenbara. Detta sällskap av lärda är bildat av orättfärdiga människor. Den ädle Shaykhens uppgift är densamma som den högt uppsatte polismästarens uppgift.”1

Det här exemplet räcker som bevis för orättvisan och lögnen som finns i uttalandet.

1Tidskriften ”as-Sunnah”, utgåva 23, Dhûl-Hidjdjah 1412, sid. 29-30.