Muhammad Qutbs kall till Tawhîd berör endast Tawhîd-ur-Rubûbiyyah

6 – Personen berömde Muhammad Qutbs Tawhîd-bok som han skrev till gymnasieeleverna och sade att han däri presenterar de trosrelaterade frågorna på ett enkelt sätt.

Muhammad Qutb i ära, men hans handling är oerhört bristfällig. Det är just det vi befarade skulle hända om man skar banden mellan oss och Salafs böcker och bytte ut dem mot nya böcker. I stort sett berör Muhammad Qutbs (hafidhahullâh) arbete endast Tawhîd-ur-Rubûbiyyah. Det är något alla redan tror på. De flesta otrogna samfunden bekräftar det, vilket Allâh nämner om dem i Sin ädla skrift. Det räcker inte. Det är inte den trosläran som sändebuden förkunnade och kallade till. Alla sändebud kallade till Tawhîd-ul-Ulûhiyyah som går ut på att man endast dyrkar Allâh och inte dyrkar någon vid Hans sida. När Allâh nämner verser som tar upp Tawhîd-ur-Rubûbiyyah så är det för att argumentera mot hedningarna och bevisa varför endast Allâh skall dyrkas och ingen annan. Det är alltså inte Tawhîd-ur-Rubûbiyyah som är målet med trosläran. Annars hade både Abû Djahl och Abû Lahab varit monoteister eftersom de bekräftade den typen av Tawhîd.

Detta är obligatoriskt att förstå, nämligen att vikten skall läggas vid Tawhîd-ul-Ulûhiyyah och att man klargör det för studenterna. Ty det är sann islam som är betydelsen av trosbekännelsen och allt vad den fordrar av muslimernas troslära.