Muhammad Qutb – Salafî eller vilsen innovatör? Döm själv!

2 – Muhammad Qutb sade:

”Beträffande dem som frågar hur länge vi skall lära ut innan vi börjar agera, så kan vi inte ge dem ett bestämt datum. Vi säger till dem tio år från och med nu. Det är dock bara en gissning som inte är baserad på ett klart bevis. Det enda vi kan säga till dem är att vi får undervisa till dess att den målsättande grunden har tagit en tillräckligt rimlig form.”1

1Waqafât Tarbawiyyah, sid. 162