Muhammad Hassân är Ikhwânî

Jag har ofta blivit frågad om denne Ibn Hassân. Jag har alltid svarat att jag inte vet vem han är. Jag har inte haft den kunskapen för att kunna kritisera eller berömma honom.

Nu har det bekräftats för mig att mannens metodik är avvikande från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Han har al-Ikhwân al-Muslimûns metodik och i synnerhet Sayyid Qutbs, al-Mawdûdîs och andras.

Den som hör detta tal måste hålla sig borta från mannen. Via dessa ord klargörs det att mannen är dum med en osund metodik.

Muslimer! Låt er inte luras av att Shaykh ´Alî al-Halabî har rekommenderat honom. Shaykh ´Alî [al-Halabî] ash-Shâmî al-Atharî rekommenderar folk som inte förtjänar att bli rekommenderade. Han rekommenderar vilseledda människor som ´Adnân ´Arûr och Ahmad as-Sawkadjî al-Ansârî som grundade Djamâ´at-ul-Irshâd i Indonesien. Han är fattig och vilsen i denna fråga. Man kan inte lita på hans rekommendation.

Låt er inte luras av att brodern ´Alî säger att Ibn Hassân har tagit tillbaka sin prisning av Sayyid Qutb. Det räcker inte. För det första tar mannen lätt på att rekommendera folk. För det andra har Muhammad Hassân inte ångrat sig för dessa uttryck som förekommer i hans böcker, predikan och andra platser. Han måste ångra sig öppet och offentligt och avsvära sig al-Ikhwâns metodik och prisning av Usâmah bin Lâdin, Sayyid Qutb, al-Mawdûdî och andra. Han måste öppet ta avstånd från denna metodik på alla möjliga sätt. Han skall sluta sig till Ahl-us-Sunnah. Annars förblir han i det tillstånd som han är i nu.