Muhammad – en till naturen vanlig människa

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (2/172)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ 

Säg: ”Jag säger inte till er att jag har Allâhs skatter i min hand eller att jag känner till det som är dolt för människor. Inte heller säger jag till er: ‘Se, jag är en ängel.’1

Efter att de ihärdigt och tillgjort hade krävt från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att sända ned tecken som tvingar dem till tro, befallde Allâh (subhânah) honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att berätta för dem att han inte besitter Allâhs skatter för att kunna bevilja deras önskemål. Hans skatter syftar på Hans förmåga som omfattar allting. Dessutom skulle han säga till dem att han inte kände det dolda för att kunna berätta och sia för dem om vad framtiden bär.

وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ

Inte heller säger jag till er: ‘Se, jag är en ängel.’

Det vill säga att ni inte ska anförtro mig osedvanliga handlingar som inga människor förmår att genomföra.

16:50