Muhammad bin Ibrâhîm om al-Albânî och kvinnans guldsmycken

Vissa människor anser det inte vara tillåtet för kvinnan att använda guldsmycken och har skrivit böcker om ämnet. Det motsäger de autentiska hadîtherna i frågan. Han som har skrivit om det är [Muhammad] Nâsir-ud-Dîn al-Albânî. Han är en man som håller fast vid Sunnah, stödjer sanningen och konfronterar falskhetens folk. Dock har han några udda åsikter och denna är en av dem. Han tillåter inte guldsmycken och argumenterar med flera rapporteringar som han har samlat ihop, men de klarar inte av att stå upp mot hadîtherna.