Det går inte att tiga om Djamâ´at-ut-Tablîgh

Från Muhammad bin Ibrâhîm till prins Khâlid bin Su´ûd.

as-Salâmu ´alaykum wa Rahmatullâhi wa Barakâtuh.

Jag har fått ert brev – 5/4/36 – den 21:e Muharram 1382 i vilket kungen vill ha information om Muhammad ´Abdul-Hâmid al-Qâdirî, Shâh Ahmad Nûrânî, ´Abdus-Salâm al-Qâdirî och Su´ûd Ahmad Dahlawî beträffande deras vädjan om bistånd till sin organisation ”Kulliyyat-ud-Da´wah wat-Tablîgh al-Islâmiyyah” samt tre häften som bifogades deras brev.

Det finns inget gott i organisationen. Det är en organisation som består av innovationer och villfarelser. Efter att jag hade läst de bifogade häftena, fann vi att de bestod av villfarelse, innovationer och en propaganda till gravdyrkan och avguderi, vilket det inte går att vara tyst om.

Således skall vi – om Allâh vill – fördöma den och avslöja dess villfarelse och avvisa dess falskhet.