Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall var inte begränsat vid Tawhîd

Många som inte känner till Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs liv tror att han endast kallade till och reformerade Tawhîd-ul-´Ibâdah. Det är fel. Om du läser hans biografi märker du att hans första handling var att han stenade kvinnan som erkände otukt för honom. Hans kall började med Tawhîd och verkställandet av föreskrivna straff och en allomfattande reform. Han dömde utmed det som Allâh hade uppenbarat och reformerade trosläran och dyrkan. Men på grund av omständigheterna och Nadjds dåvarande tillstånd fokuserade han sig på Tawhîd-ul-´Ibâdah. På hans tid föll människorna i avguderiet. Vissa dyrkade palmer. De dyrkade djinner. Andra dyrkade gravar.

När han hade fått fotfäste i Dar´iyyah började han skriva många brev till olika destinationer. Däri klargjorde han sitt kall och sin ställning till de fyra imamerna, följeslagarna, Sunnah och de resterande domarna. Han klargjorde att hans kall handlar inte bara om att berätta om avguderi och Tawhîd, vilket hans motståndare spred, utan ett allomfattande kall och en allomfattande reformation. Han kallade till allt det som Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade till. Han började med trosläran och dyrkan och fortsatte sedan med domarna. Hans reform skall alltså förstås som allomfattande reform.

Därför måste ni läsa det senaste som vår Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz, och andra av dagens lärda, har skrivit kring hans biografi. Ni måste läsa det för att känna till sanningen om denna reform.