Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs uppror mot turkarna

Fråga: Vissa människor i de närliggande länderna säger att Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall stödde dem som gjorde uppror mot ´Uthmâniyyahs ledare och var därmed olydiga och utbrytare. Stämmer det?

Svar: Shaykhen kallade till Tawhîd och rev avguderiets symboler. Han gav sig inte på makthavaren. Han etablerade endast Tawhîd.

Därtill hade makthavaren ingen makt över Nadjd. Nadjd styrdes av dess makthavare och ledare. Landet hade ingen makt över det. Det styrdes av dess makthavare och ledare. Shaykhen dök inte upp för att han ville ha makt eller för att vara trotsig mot makthavaren. Han såg bara till att utrota avguderiet och dess indikationer.