Det är honom som Ibn ´Abdil-Wahhâb gjorde Takfîr på

Beträffande det som har nämnts för er om mig och att jag gör Takfîr över lag, så hör det till fiendens  lögn. Detsamma gäller deras uttalande att det inte räcker att följa Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) religion och bo i sitt land förrän man kommer till mig. Detta är också en lögn. Meningen är att följa Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) religion oavsett tid och plats.

Den vi däremot gör Takfîr på är personen som accepterar Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) religion för att sedan hysa agg mot den och locka människorna från den. Detsamma gäller den som dyrkar avgudar efter att ha fått reda på att det är avgudadyrkarnas religion och förskönar den för människorna. Det är honom som jag gör Takfîr på. Detsamma gäller alla andra lärda på jordens yta som också gör Takfîr på dem. Det enda undantaget är den omedgörlige eller den okunnige.