Den ende Ibn ´Abdil-Wahhâb gjorde Takfîr på

Angående hans förvrängning för lekmännen och att Ibn ´Abdil-Wahhâb säger att den som inte lyder honom är otrogen, säger vi att det är en väldig lögn. Vi ber Allâh vittna om det som finns i våra hjärtan att den som handlar utmed Tawhîd och avsvär sig avguderi och dess folk är muslim oavsett tid och plats.

Den ende vi gör Takfîr på är den som dyrkar någon annan än Allâh efter att vi har gett honom bevis för avguderiets falskhet. Likaså gör vi Takfîr på den som förskönar det för människorna eller kommer med falska tvivel som tillåter det. Detsamma gäller den som tar till sig våld mot dem som fördömer och kämpar för att ta bort dessa gravar vid vilka andra än Allâh dyrkas.