Muhammad avsvär sig muslimernas synder

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Djawâb as-Sahîh (1/218)

Vi konstaterar att enbart samfundets samstämmighet är felfri. För övrigt finns det många sekter i samfundet som besitter innovationer som avviker från sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lära; vissa innovationer påminner om judarnas och nasaréernas medan åter vissa muslimer är oanständiga och syndiga. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har ingenting med det att göra. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

Men säg, om de trotsar dig: “Jag är inte ansvarig för vad ni gör.”1

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ

DU HAR inte ansvar för dem som ger upphov till splittring i sin religion och bildar sekter. Ingen utom Allâh skall döma dem, och då skall Han låta dem veta vad de gjorde.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som vänder ryggen åt min Sunnah tillhör inte mig.”3

126:216

26:159

3al-Bukhârî (4675) och Muslim (1401).