Ej obligatoriskt att följa någon människa blint frånsett profeten

Han sade om att blint följa de fyra imamerna:

””Det hör till de allra största förpliktelserna.”” [2]

Det råder ingen tvekan om att detta utlåtande är ett fel eftersom det inte är obligatoriskt att följa någon av de fyra imamerna eller någon annan, hur stor kunskap de än skulle ha. Sanningen ligger i att följa Qur’ânen och Sunnah, inte att följa någon människa blint. Det yttersta som kan sägas, är att det är tillåtet att följa blint vid nödfall. Likaså skall den följde vara en person som är känd för kunskap, förträfflighet och korrekt troslära, vilket ´Allâmah Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) nämnde i ””I´lâm-ul-Muwaqqi´în””.

På grund av detta behagades inte imamerna (rahimahumullâh) av att man följde deras åsikter om de inte stämde överens med Qur’ânen och Sunnah. Imâm Mâlik (rahimahullâh) sade:

””Alla människors uttalanden accepteras och avvisas, förutom uttalanden från personen i denna grav”” och pekade mot Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav.

Liknande betydelse har sagts av resten av hans bröder bland imamerna.

Den som förmår att ta kunskap direkt från Qur’ânen och Sunnah får inte följa någon blint. Om det råder delade åsikter skall han följa åsikten som verkar vara den sannaste.

Vad berör den som inte förmår att göra det, är det föreskrivet för honom att fråga de lärda såsom Allâh (´azza wa djall) sade:

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

””Fråga påminnelsens folk om ni inte vet.”” [3]


[2] Se tidskriften ”al-Mudjtama´” (613) 1403/06/07.

[3] 16:43.