Muhammad al-Ghazâlî – Salafî eller vilsen innovatör? Döm själv!

3 – Muhammad al-Ghazâlî sade när han gjorde narr av Ahl-ul-Hadîth:

”Ahl-ul-Hadîth anser att blodspengar för en kvinna är hälften av blodspengarna för en man. Det är en ideologisk och karaktäristisk skam som avfärdas av de forskande lärda.”1

Han sade när han skämtade om dem som bekräftar Allâhs egenskaper utmed Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metod:

”Salaf visste ingenting om det här benet2. Det känns inte till att en kallare ålade människorna att tro på det.”3

Därefter tolkade han foten (القدم) på ett skrattretande sätt och sade:

”Det är ett folk som Allâh skall föra fram (يقدمهم) till Elden.”4

Han sade att benet åsyftar ett stort antal människor. Sedan fortsatte han att säga om sakfrågan som bekräftas i Qur’ânen och autentisk Sunnah och av Salafs lärda:

”Var är foten som Han går på i detta klara sammanhang?”

Sedan sade han:

”Dogmer skall inte finnas upp och hittas på på detta komiska sätt. Allâhs ben? Vad är detta för något?”5

Detta är inget annat än högmodet som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om:

”Högfärdighet innebär att du förkastar sanningen och ser ned på människorna.”6

Hur många katastrofer finns inte i den här mannens böcker och utgåvor! Den som vill akta sig för dem skall läsa böckerna som avvisar honom. Till de kändaste hör Shaykh Rabî´ bin Hâdî ´Umayr al-Madkhalîs bok ”Kashf Mawqif al-Ghazâlî min as-Sunnah wa Ahlihâ” och Shaykh Sâlih bin ´Abdil-´Azîz bin Muhammad bin Ibrâhîm Âlush-Shaykhs bok ”al-Mi´yâr li ´Ilm al-Ghazâlî fî Kitâbihi as-Sunnah an-Nabawiyyah”.

1as-Sunnah an-Nabawiyyah, sid. 19

2Han syftar på Allâhs (´azza wa djall) ben och fot.

3Sirr Ta’akhkhur-il-Muslimîn, sid. 55

4Ibid.

5Ibid.

6Muslim (91).