Muhammad Ahmad ar-Râshid – Salafî eller vilsen innovatör? Döm själv!

11 – Muhammad Ahmad ar-Râshid1 sade:

”Kallet är ett hus med en insida och en utsida. Utsidan är för hela Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund medan insidan är endast lämpad för starka, pålitliga, nobla och tillförlitliga personer. Därinne tas beslut, därinne uppgörs strategier och hemligheter.”2

Det utlåtanden stimulerar ingenting annat än hemliga och destruktiva nätverk.

1Författare till bland andra ”al-´Awâ’iq war-Raqâ’iq wal-Muntalaq”.

2Sinâ´at-ul-Hayât, sid. 112-116