Mufawwidhahs teori är vidrig

Det har sagts att vissa okunniga människor blev frågade om hur det blir med himlarna under Allâhs nedstigning. Då sade de:

”Först lyfter Han upp dem för att sedan sänka dem. Han är kapabel till det.”

Alla som får för sig att det som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskriver sin Herre med är som deras egna kroppars egenskaper är vilseledda. Därpå delas de själva upp i två grupper.

En annan grupp sade att denna förståelse är falsk. De trodde att förståelsen är den som texterna till synes tydde på och att man inte kan förstå dem på något annat sätt. Det fick dem att säga att de antingen skall förvrängas eller också att man inte vet vad de betyder. De säger att det är Salafs metodik. De förklarar Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ

”Dess förståelse känner ingen utom Allâh.”1

och säger att endast Allâh vet vad de mindre klara texterna betyder. Därefter säger de att det även finns mindre klara hadîther och att hadîthen om Allâhs nedstigning är mindre klar. Detta fordrar att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som först uttalade dessa hadîther inte visste vad han sade eller vad han menade med sitt tal. Är det möjligt att man tänker så om en förnuftig människa, för att inte tala om profeterna, för att inte tala om den bästa människan som var den kunnigaste, vältaligaste och rådvilligaste människan?

Trots det påstår de att de är Ahl-us-Sunnah och att åsikten som de beskriver sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans samfund med är Ahl-us-Sunnahs åsikt. Det råder inga tvivel om att de inte har förstått vad de egentligen säger. Om de hade förstått vad de verkligen säger, skulle de ha insett att deras åsikt fordrar det som är vidrigare än det som de otrogna säger om profeterna. De själva behagas inte av att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nedvärderas. De anser att det är tillåtet att avrätta personen som nedvärderar honom. De har helt rätt när de anser det vara tillåtet att avrätta personen som nedvärderar profeterna. Deras åsikt är dock ett ännu värre förtal. Men de vet inte om det och en åsikts fordring är ingen åsikt.

1 3:7