Mufawwidhahs lära är falsk

Fråga: Det finns böcker i bokhandeln som fastslår att Salafs troslära var Tafwîdh i betydelserna och beskaffenheten.

Svar: Det stämmer inte. Tafwîdh är endast inom beskaffenheten. Det är fel att säga att Tafwîdh gäller betydelserna. Salafs troslära var Tafwîdh inom beskaffenheten. Vi vet vad ar-Rahmân betyder. Vi vet vad ar-Rahîm betyder. Vi vet vad as-Samî´ betyder. Vi vet vad al-Basîr betyder. Vi vet vad al-´Azîz och al-Hakîm betyder. Vi vet dock inte hur deras beskaffenhet är. Vi vet inte hur Hans barmhärtighet är. Vi vet inte hur Han har rest Sig över tronen. Vi vet inte hur Hans kunskap är. Vi känner inte till beskaffenheten. Dessa människor kallas för Mufawwidhah och deras lära är falsk.