Mudjâhids obekräftade rapportering om Allâhs sittning

Att den Berömvärda positionen betyder att Allâh skall låta Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sitta bredvid Honom på tronen är falsk och olämplig. Först och främst är rapporteringen som tillskrivs Mudjâhid fel och obekräftad. Rapporteringen från Mudjâhid är en förklaring till resningen och att Allâhs resning över tronen betyder att Han sitter ovanpå den. Den hade inte accepterats om den så vore autentisk. Observera det! I den här frågan är det bara den felfrie Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord som utgör ett bevis. Om en följeslagare gör Idjtihâd och förfelar, avslås hans fel, än mindre om en efterföljare gör det. Om det hade varit bekräftat från Mudjâhid att resningen betyder sittning, så hade hans förklaring avvisats. Ty Salaf är enade om att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är frånskild från Sin skapelse och att ingen annan än Allâh är ovanför tronen.