Mudjâhids åsikt om profetens berömvärda position

publicerad
07.03.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsning: Kullukum Râ´in
Källa: https://alfawzan.ws/allmohadrat?page=4

Fråga: Det har rapporterats från Mudjâhid att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer att sitta på tronen hos sin Herre på Domedagen och att det är den berömvärda positionen (al-Maqâm al-Mahmûd). Stämmer det?

Svar: Det stämmer att det har rapporterats och vissa imamer säger att det är autentiskt. Det finns inget som hindrar det.

Vad som däremot spelar roll är att det är bekräftat från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).