Mu´attilahs tolkning leder till avguderi

Författaren (rahimahullâh) – as-Sâbûnî – nämnde hadîther via Abû Hurayrah däribland:

”Vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) stiger varje natt ned till den nedersta himlen när en tredjedel återstår av natten och säger: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”

Hadîthen är tvivelsutan autentisk. Vissa lärda säger till och med att den är rapporterad via många olika vägar, Mutawâtir. Det är en klar och tydlig text som avvisar Djahmiyyah och deras falska branscher som säger om Allâhs ord:

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

”Och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”1

”Det vill säga Hans befallning.”

Om hadîthen om nedstigningen säger de:

”Det vill säga att Hans befallning, nåd eller ängel stiger ned.”

Talar och säger nåden och befallningen:

”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom?”?

Säger ängeln:

”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”?

Denna tolkning är så osund och vilsen den bara kan bli. Säger ängeln:

”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom?”

Det är bara Allâh som bönhör. Ingen annan gör det. Tillbedjan är dyrkan som får endast ägnas Allâh:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ

”Och vem begår ett större misstag än den som i Allâhs ställe anropar dem, som inte kan svara honom förrän på Uppståndelsens dag och som inte ens är medvetna om att de anropas När människorna samlas [inför Domen] skall de bli [sina tillbedjares] fiender och ta avstånd från deras dyrkan.”2

Om en person går upp på natten och ber en ängel om något är han en vilsen avgudadyrkare. Dessa människors tolkning förnekar en egenskap samt leder till avguderi vid Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) sida. När du ber säger du inte ”Allâhs nåd! Allâhs befallning!” Du säger ”Allâh!” Deras tolkning är osund och vilsen. Vad är det som får dem att tolka så? Qur’ânen nämner uttryckligen dessa egenskaper. Sunnah nämner uttryckligen dessa egenskaper. Alla profeter accepterade dem. Deras samfund som trodde på dem och följde dem likaså. Följeslagarna och efterföljarna likaså. Det fanns ingen meningsskiljaktighet eller dispyt mellan dem i dessa frågor till dess att al-Dja´d bin Dirham dök upp och följdes upp av Djahm bin Safwân. Därefter brast dessa problem och ut kom Mu´tazilah, Khawâridj, Râfidhah och Ashâ´irah. De förnekar dessa egenskaper och tolkar dem i form av osunda tolkningar. Räcker det inte för er att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), de ädla följeslagarna och islams imamer godtog dem? Är ni frommare och vaksammare än Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), de ädla följeslagarna och de väldiga imamerna som Mâlik, al-Awzâ´î, ath-Thawrî och andra? De trodde på dessa egenskaper och accepterade dem. Fruktar ni Allâh mer än de? Förklarar ni Allâh vara fri från brister mer än de? Det handlar endast om lusten.

Principen är en och samma inom Allâhs egenskaper. Vi bekräftar alltså denna egenskap som Allâh har bekräftat åt Sig själv i Sin skrift eller som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har bekräftat åt Honom i sin Sunnah på ett lämpligt sätt utan föreställning, jämförelse, liknelse eller förnekelse. Dessa tolkningar som de konfronterar bevisen med är osunda och falska. Islams imamer har visat deras falskhet i oerhört många trosrelaterade böcker. Islams imamer avvisar dessa osunda tolkningar och falska förvrängningar med hjälp av intellektuella och uppenbarade bevis och belägg.

189:22

246:5-6