Mu´attilahs särdrag

Abû Hâtim ar-Râzî (rahimahullâh) sade:

”Djahmiyyahs kännetecken är att de kallar Ahl-us-Sunnah för ”Mushabbihah”.”

Ahl-us-Sunnah bekräftar Allâhs egenskaper på ett sätt som endast tillkommer Allâh (tabârak wa ta´âlâ) utan att föreställa sig dem, förneka dem, likna dem eller jämföra dem. Dock är Djahmiyyah Mu´attilah som förnekar Allâhs egenskaper. Så när Ahl-us-Sunnah bekräftar dem säger de att Ahl-us-Sunnah är Mushabbihah. Det finns emellertid en skillnad mellan dem.

Mushabbihah säger att Allâhs egenskaper är som våra egenskaper; Hans kunskap är som vår kunskap, Hans förmåga är som vår förmåga, Hans hand är som vår hand, Hans ögon är som våra ögon, Hans ansikte är som vårt ansikte och så vidare. De är Mushabbihah.

Vad beträffar dem som bekräftar Allâhs egenskaper på ett sätt som endast tillkommer Allâh och utmed Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares (radhiya Allâhu ´anhum) metodik med dessa texter, så är de Ahl-us-Sunnah wal-Haqq. Sanningen är hos dem. Mu´attilah är vilsna och anhängare till farao. De förnekar Allâhs bekräftade egenskaper i Qur’ânen och Sunnah. De tror att de har rätt när de i själva verken följer de största falskheterna.

Deras antagonister är Mushabbihah som bekräftade överdrivet så att de till sist liknade Allâh vid Hans skapelse. Långt fjärran är Allâh från vad Mu´attilah Djahmiyyah och Mushabbihah Hishâmiyyah säger om Honom.