Mu´attilahs och syndarnas dåliga tanke om Allâh

al-Hasan al-Basrî sade:

”Den troende har goda tankar om sin Herre varvid han gör goda handlingar och den syndige har dåliga tankar om sin Herre varvid han gör dåliga handlingar.”

Hur skall han ha en god tanke om sin Herre när han flyr från Honom och gör vad som ådrar Hans vrede, hat och förbannelse? Han har tagit lätt på Hans rättighet och befallning därav förlorat Honom. Han har tagit lätt på Hans förbud, fallit i dem och kvarhållit dem.

Hur skall han ha en god tanke om sin Herre om han utmanar Honom, hatar Hans troende och gudfruktiga slavar och älskar Hans fiender, förnekar Hans egenskaper, har en dålig tanke om det som Han har beskrivit Sig själv med samt det som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med och ignorant anser att det är villfarelse och otro att tro på det ordagrant?

Hur skall han ha en god tanke om sin Herre om han anser att Han varken talar, påbjuder, förbjuder, behagas eller vredgas?

Allâh (ta´âlâ) sade om dem som betvivlade att Allâh hörde små detaljer i form av hemliga samtal:

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنْ الْخَاسِرِينَ

”Dessa tankar, som ni tänkte om er Herre, har blivit er undergång; och nu hör ni till förlorarna.”1

När dessa människor trodde att Allâh inte vet mycket om deras handlingar tänkte de dåligt om sin Herre; en tanke som orsakade deras undergång. Sådant är fallet med alla som förnekar Allâhs fullkomliga egenskaper och majestätiska attribut och beskriver Honom på ett olämpligt sätt. Om dessa verkligen tror på att Allâh skall införa dem i paradiset, så har de bara lurat och bedragit sig själva och fallit offer för Satan – inte haft en god tanke om Allâh!

141:23