Mu´attilahs motsägelse

Till dem som bekräftar vissa egenskaper och nekar andra eller bekräftar vissa namn och förnekar andra sägs det att antingen bekräfta allt Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har bekräftat åt Honom eller också förneka allting och därmed förneka självaste Herren. Att bekräfta något tvärtemot något annat är en motsägelse. Försök skilja mellan det du bekräftar och det du nekar. Du kommer aldrig att lyckas.

Om du säger att det du bekräftar inte fordrar liknelse, säger Ahl-us-Sunnah att det gör det inte heller att bekräfta det du nekar.

Om du säger att du kan inte förstå något annat än liknelse av det som du nekar, säger förnekarna att de inte heller kan förstå något annat än liknelse av det som du bekräftar. Det du svarar förnekarna om det som de förnekar svarar Ahl-us-Sunnah dig för det som du förnekar.

Sammanfattningsvis är den som förnekar en sak i Qur’ânen och Sunnah och bekräftar en annan motsägelsefull. Han saknar både uppenbarade och intellektuella bevis för sin ståndpunkt. Han har till och med motstridit både det uppenbarade och det intellektuella.