Mu´attilah underskattar Allâh

De som förnekar Allâhs sanna kärlek, nåd, ömhet, nöje, vrede och hat underskattar förvisso Allâh.

Det gör även de som förnekar Hans sanna vishet som är syftet med alla Hans handlingar.

Det gör även de som förnekar Hans sanna handling och Hans frivilliga handling och istället anser att Hans handlingar är endast händelser som sker separerade från Honom. Följaktligen förnekar de Hans sanna ankomst, resning över tronen, tal med Mûsâ på berget, ankomst på Domedagen för att Själv döma Sina slavar och andra av Hans handlingar och fullkomliga egenskaper som de förnekar. De förnekar dem och säger att de på så sätt uppskattar Honom som sig bör.