Mu´attilah är de värsta Mushabbihah

Hur kan du anse det vara tillåtet att kalla Ahl-us-Sunnah som är kunniga om Allâhs rena egenskaper för ”Mushabbihah” därför att de beskriver Allâh såsom Han beskriver Sig själv i Qur’ânen utan föreställning medan du jämför din gud när det kommer till Hans händer, hörsel och syn med den blinde och stympade? Du har fått för dig om din gud det du har fått för dig om den blinde och stympade. Enligt dig är din gud nedsatt, blind utan syn, stum utan tal, döv utan hörsel, stympad utan händer, rörelsehindrad utan rörelse. Så är dock inte de bedjandes gud.

Är inte din lära som går ut på att likna din gud vid de blinda och stympade värre än läran som går ut på att beskriva Allâh såsom Han beskrivit Sig själv utan liknelse och som innehas av människor som du kallar för ”Mushabbihah”?

Om inte ordet ”Mushabbihah” hade kännetecknat Djahmiyyahs prövning som de stämplar de troende med skulle vi inte kallat någon annan än dig för ”Mushabbih” på grund av din vidriga liknelse och jämförelse.