Mu´attilah anklagar Salaf för Tafwîdh

756 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Då Allâh samlar ihop de första och de sista på Domedagen, kommer Herren (tabârak wa ta´âlâ) till de troende och ställer Sig ovanför dem som kommer att befinna sig på en upphöjd plats. Han skall säga till dem: ”Känner ni er Herre?” De skall säga: ”Om Han tillkännager Sig för oss så skall vi känna Honom.” Därefter säger Han det en andra gång och börjar skratta åt dem i deras ansikten så att de faller ned i Sudjûd.”

Rapporterad av Ibn Khuzaymah i ”Kitâb-ut-Tawhîd”, sid. 153, via Farqad bin al-Hadjdjâdj: Jag hörde ´Uqbah bin Abîl-Hasnâ’ säga: Jag hörde Abû Hurayrah säga: Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Berättarkedjan är helt okej då den stärks från andra håll.

Vet att denna hadîth och alla andra egenskapsrelaterade hadîther måste förkunnas bokstavligt utan förnekelse eller liknelse. Det var Salafs dogm. Salafs dogm var inte Tafwîdh kontra vad som påstås av al-Kawtharî och andra Mu´attilah. Det har Ibn Taymiyyah förklarat i ”at-Tadmuriyyah” och andra böcker.

Tafwîdh innebär att man fram framför och betror texterna utan att förstå deras betydelser. Det fordrar att Salaf var okunniga om det de värdesatte och helgade mest; Allâhs namn och egenskaper. Den som inser det förstår hur allvarlig anklagelsen är som riktas mot dem.