Mu´âdh bin Djabal – ett stenkast framför de lärde

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (3/83-84)

1091 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När de lärde närvarar hos sin Herre (´azza wa djall), befinner sig Mu´âdh bin Djabal ett stenkast framför dem.”

När alla berättarkedjor och deras återberättande håll kommer omkring, är hadîthen tvivelsutan autentisk. Det betvivlar inte den människa som har kunskap om denna ädla vetenskap. Dess äkthet understryks också av det som var allom bekant bland Salaf. Med en autentisk berättarkedja återberättade al-Hâkim Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

Mu´âdh bin Djabal var 28 år när han dog och han var ett stenkast framför de lärde.”1

Imâm Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm sade om Mu´âdh (radhya Allâhu ´anh):

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) prioriterade honom framför många andra följeslagare när det kom till kunskap om det lovliga och olovliga.”

Därefter sade han:

Han kommer att stå ett stenkast framför de lärde.”2

Poängen här är att han fastslog att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade så.

1al-Mustadrak (3/268-269).

2Kitâb-ul-Îmân, sid. 73.