Mottar allmosa för att betala skuld

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/521)

718 – Jag frågade min fader om en person som äger 500 silvermynt och har en skuld på 1000 silvermynt; får han ta emot allmosor? Han svarade:

Han äger den saken. Han får mottaga allmosor för att betala sin skuld.”