Motivet bakom varningen för Ahl-ul-Bid´a

Om innovatören kallar människorna till läror som motstrider Qur’ânen och Sunnah och fruktar att människorna kommer att gå vilse på grund av det, måste han klargöra hans sak för människorna så att de aktar sig för hans villfarelser och känner till hans tillstånd. Det måste göras utav välvilja och för Allâhs sak. Det får inte göras utav personliga skäl såsom hat på grund av världsliga ändamål, avundsjuka, agg eller tvist om makt och sedan visa att det är utav välvilja medan personen innerst inne har hat mot personen. Det är Satans verk. Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får det han avser. Varnaren skall ha som avsikt att Allâh rättar till personen, skonar muslimerna hans skada och färdas på Allâhs raka väg.