Motivet bakom den egyptiska nationalismen

Jag tror författaren försöker utnyttja den nationalistiska och patriotiska andan som kokar i Egypten för att forcera de gamla egyptierna, faraonerna och deras avgudar. Samma tendens ser vi i tidningar, tidskrifter och böcker. Dels efterapar de européerna, dels är detta resultatet av strategin som har lagts av européerna och deras missionärer och kolonialister för att riva islam i dess land. Till dess hjälp brukar de en pedagogik som resulterar med otro i form av religiositet eller rentav offentliggör otron så fort den får chansen.

Jag tror att författaren har aldrig läst om israeliternas berättelser i Qur’ânen. Han har åtminstone inte alls funderat över dem i egenskap av en troende som är övertygad om denna Qur’ân, att dess formulering och innebörd uppenbarades för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och att den är den mest trovärdiga historiska källa som existerar. Ty Qur’ânen är ingen mänsklig kunskap. Qur’ânen är Skaparens ord. Han vet vad som har hänt och vad som kommer att hända. Qur’ânen är skriften som övervakar och råder över alla tidigare profetiska skrifter. En muslim som tror på Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) får inte ens jämföra Qur’ânen med de tidigare skrifterna, än mindre med hieroglyfer, runor och pappersrullar som är skrivna av okända idoldyrkare som prisade sina ledare både rättmätigt och orättmätigt. Därtill har dessa hieroglyfers och skrifters innebörd fram till skrivande stund inte kunnat bekräftas definitivt. Det rör sig bara om antaganden och teorier som vetenskapsmän har kommit fram till.