Motivation till välgörenhet

Fråga: Fadern berättar för sina barn om välgörenhetens dygd och att han alltid får tillbaka pengar när han har skänkt välgörenhet. Är det motivation eller ögontjäneri?

Svar: Det är motivation. Han berättar hur Allâh alltid ersätter hans välgörenhet med något som är än bättre för att motivera dem till välgörenhet. Det är bra.