Motiv som tillåter kontakt med makthavarna

Om du då säger att det framstår klart och tydligt att det finns de som blandar sig med kungarna och hjälper dem med deras orättvisa, fysiskt eller verbalt, tillåter dem att handla orättvist eller hyllar dem orätt, säger jag att den som verkligen är så tillhör själv de orättvisa. Vi pratar dock inte om den här typen som har kontakt med kungarna. Orättvisan kan ske fysiskt, verbalt, skriftligt och än värre.

Vi pratar om dem som har kontakt med dem utan att hjälpa dem med det som är olovligt, fysiskt eller verbalt. Vi pratar om personen som har kontakt med dem för att utnyttja deras makt till att tillämpa Allâhs (´azza wa djall) lagar, påbjuda det goda och förbjuda det onda så gott han kan. Om den lärde endast kan fördöma medborgarnas synder med hjälp av makthavaren, så är det mycket bra och mycket belönande.

Detsamma gäller om han endast klarar av att döma människorna och få dem till dyrkan med hjälp av makthavaren. Det är också tillåtet.

Detsamma gäller om han endast kan reducera makthavarens ministrars, ledares och anhörigas orättvisor med hjälp av makthavaren. Det är också tillåtet.

Detsamma gäller om makthavaren lyssnar på hans tillrättavisning och tar ibland till sig så att han inte syndar eller åtminstone syndar mindre. Det är också tillåtet.