Mötet mellan Muqbil al-Wâdi´î, Jemens president och az-Zindânî

Många människor har låtit sig luras av vissa kallare. De ser henna i skäggen, kläder till halva smalbenen och en invirad turban och säger ’Detta är en som kallar till islam’. Ni – djinner – måste också ha den här typen av människor. Jag kan inte ge exempel på er, för jag känner inte till ert tillstånd. Jag skall emellertid ge er exempel på Hizbiyyûn som finns hos oss och hur de förvränger ord.

Jag och ´Abdul-Madjîd az-Zindânî var hos presidenten. Jag sade till dem båda:

”Jag utmanar er. Ni säger att vi, Ahl-us-Sunnah, är för hårda. Jag utmanar er båda om att bekräfta ett bevis för att vi är för hårda.”

Presidenten var tyst och det skall han ha eloge för. Vad gäller ´Abdul-Madjîd az-Zindânî, sade han:

”Mitt bevis är att du talar om folk.”

Jag sade till honom:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Mu´âdh:

”Mu´âdh! Är du en person som sätter folk på prövning?”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också till Abû Dharr:

”Du är en person i vilken det finns spår från den hedniska tiden.”

Presidenten vände sig mot ´Abdul-Madjîd az-Zindânî för att få ett svar på det. ´Abdul-Madjîd az-Zindânî svarade med att säga:

”Dessa bevis är avskaffade.”

Jag vill att detta spelas in så att de muslimska lärde som försvarar Hizbiyyûn hör detta och ser hur de dömer bevisen. ´Abdul-Madjîd az-Zindânî! Vem sade detta innan dig? Han sade att dessa bevis är avskaffade. Fråga de lärde om du ändå är framgångsrik.