Möte fordrar beskådning

Publicerad: 2010-05-24
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 232-233

 

Det andra beviset: Allâh (´azza wa djall) sade:

“Frukta Allâh och var förvissade om att ni skall möta Honom.”1

Språkvetarna är enade om att ett möte som tillskrivs en levande och seende person sker med synförmåga och synsinne. Detta motstrids inte av Hans (´azza wa djall) ord:

“Och då låter Han följden bli att hyckleriet slår djupa rötter i deras hjärtan intill den Dag då de skall möta Honom.”2

Autentiska och tydliga hadîther har bekräftat att hycklarna kommer att se Allâh på Samlingsplatsen på Domedagen. Faktum är att detta gäller även de andra otrogna, vilket bland annat rapporteras av al-Bukhârî och Muslim.

Ahl-us-Sunnah har tre åsikter i denna fråga:

1 – Endast de troende kommer att se Honom.

2 – Alla på Samlingsplatsen kommer att se Honom, troende som otrogna. Därefter avskärmar Han sig från de otrogna så att de inte kan se Honom.

3 – Hycklarna kommer att se Honom till skillnad från de andra otrogna.

Dessa tre åsikter finns bland Hanâbilah. De har samma tre åsikter rörande vem Allâh kommer att tala med på Domedagen. Vår lärare [Ibn Taymiyyah] har en bok om detta ämne. Däri nämner han alla tre åsikter och deras argument.

 2:223

 9:77