Mosképynt inför ´Îd

Publicerad: 2012-04-19
Författare: al-Ladjnah ad-Dâ’imah
Källa: Fatâwâ Islâmiyyah (2/20-21)

 

Fråga: När det är ´Îd eller andra religiösa högtider, utsmyckas och pyntas vissa moskéer med ljus, elektroniska manicker och blommor. Tillåter islam det?

Svar: Moskéerna är Allâhs hus och de är de bästa platserna. Allâh (ta´âlâ) har tillåtit att de byggs och högaktas genom att enbart dyrka Honom, förrätta bönen, påminna sig om Honom, lära folket deras religiösa frågor, leda dem till de båda livens lycka samt att rena dem från vidrigheter, avgudar, polyteistiska handlingar, innovationer och myter. Tillika skall moskéerna bevaras från lättsinnighet, tidsfördriv och rösthöjningar. De skall även skyddas från bilder på väggarna vilka leder till avguderi samt får den som dyrkar Allâh att sysselsätta sig med dem [genom att bl a titta på dem]. Detta motstrider syftet de har byggts för.

Detta tog profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hänsyn till vilket känns vid genom hans liv och handlingar. Han klargjorde för sitt folk att följa honom och rätta sig efter hans vägledning i att respektera moskéerna.

Det har inte bekräftats från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han har högaktat moskéerna genom att belysa dem eller utsmycka dem med blommor under högtider. Inte heller är det känt att de Renläriga kaliferna eller imamerna gjorde det. Dessa första generationer har Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarat vara de bästa. Trots att de var de bästa människorna som var förmögna, civiliserade och innehade alla möjliga prydnader och färger, gjorde de inte det. Allt gott ligger i att följa honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans renläriga kalifer och de vägledda imamernas vägledning.

Tillika hör att man lägger ljus på moskéerna, hänger lyktor ovanför eller omkring dem, på deras minareter, hissar flaggor, reser skyltar eller lägger blommor på dem, till ickemuslimernas handlingar. Det är just detta de gör med sina synagogor och kyrkor. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att ta liknelsen av dem i deras högtider och dyrkan.