Moskéens imamer praktiserar innovationer för att kalla till Sunnah

Fråga: I vårt land beordrar det islamiska ministeriet imamerna i moskéerna att praktisera innovationer. Om inte imamen praktiserar innovationerna blir han avsagd. Vissa imamer från Ahl-us-Sunnah praktiserar dessa innovationer och anser att de är fel…

Svar: Det är inte tillåtet. I så fall får han sluta vara imam. Om man är tvungen att praktisera innovationer får han sluta vara imam. Han måste inte vara det. Det är inte tillåtet att vara imam, praktisera innovationer och säga att han inte avser dem och att han hatar dem. Gör inte så:

”Skapelsen skall inte lydas inom det som är olydnad mot Skaparen.”1

Lönen som du får när de kräver att du som imam praktiserar innovationer är en förbjuden lön.

Fråga: Han fortsätter frågan och säger att de endast praktiserar dessa innovationer för att fortsätta kalla folket till Tawhîd och Sunnah.

Svar: Gör det utan att vara imam och utan lön. Ingen hindrar dig från att kalla till Allâhs religion.

1al-Bukhârî (7258) och Muslim (1840).