Moskébyggets dygd

al-Bukhârî sade:

65 – Kapitel om den som bygger en moské

450 – Yahyâ bin Sulaymân berättade för oss: Ibn Wahb berättade för mig: ´Amr underrättade mig om att Bukayr berättade för honom om att ´Âsim bin ´Umar bin Qatâdah berättade för honom om att han hade hört ´Abdullâh al-Khawlânî höra ´Uthmân bin ´Affân säga när människorna talade om honom i samband med att han byggde sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské:

”Ni talar mycket. Jag har hört profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Den som bygger en moské – Bukayr sade: ”Jag har för mig att han sade ”för Allâhs sak” – kommer att få liknande av Allâh i paradiset.”

Hadîthen bevisar hur förträffligt det är att bygga moskéer. Den som bygger en moské belönas av Allâh med en moské i paradiset. Moskén i hadîthen nämns i obestämd form, vilket omfattar stora moskéer och små moskéer. Belöningen är alltså av samma slag som handlingen. Den som bygger en stor moské belönas med ett stort hus i paradiset och så vidare.