Moskébygge för död make

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (33)

Fråga: Efter att en man hade dött, ville hans maka använda sitt arv från honom till att bygga en moské å hans vägnar. Belönas maken här för en pågående välgörenhet (صدقة جارية)?

Svar: Ja, först när marken har köpts och bebyggts och inte dessförinnan. När projektet är klart, får han sin belöning.