Morgon och kväll förs man fram till Elden

al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När någon av er dör, visas hans plats för honom morgon och afton. Om han tillhör paradisets folk, gör han det, och om han tillhör Eldens folk, gör han det. Det kommer att sägas: ”Detta är din plats till dess att Allâh får dig att återuppstå på Domedagen.”1

Frasen ”visas hans plats för honom” har också rapporterats som ”förs han fram till sin plats”. Det står i Qur’ânen om de otrogna:

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

”Morgon och afton förs de fram till Elden, och den Dag då den Yttersta stunden är här [skall änglarna säga:] ”För in Faraos anhang [och låt dem utstå] det strängaste av alla straff!”2

Allâh (ta´âlâ) berättar hur de otrogna förs fram till Elden på samma sätt som de lyckliga förs fram till paradiset, vilket bekräftas av den autentiska rapporteringen.

Är det alla troende som förs fram till paradiset? Det har sagts att det endast berör den troende med den fullkomliga tron som Allâh vill skydda från eldarna. Vad gäller personen som blandade goda handlingar med dåliga, får han två platser som han ser. Han ser dem antingen var och en för sig eller också samtidigt. Det är också möjligt att det berör varenda en som tillhör paradisets folk oavsett hur han hamnar däri – och Allâh vet bättre.

Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Faraos anhangs själar ligger i svarta fåglars magar. De förs fram till Elden två gånger om dagen och det sägs till dem: ”Detta är er boning.” Det är betydelsen av Allâhs ord:

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

”Morgon och afton förs de fram till Elden, och den Dag då den Yttersta stunden är här [skall änglarna säga:] ”För in Faraos anhang [och låt dem utstå] det strängaste av alla straff!”3

Han sade också:

”Deras själar ligger i svarta fåglars magar. Två gånger om dagen kommer de till helvetet. Det är det som är betydelsen av att de förs fram till den.”

Maymûn bin Maysarah sade:

”Abû Hurayrah brukade säga varje gång han vaknade: ”Vi har gått morgonen till mötes och lov och pris tillkommer Allâh och Faraos anhang har förts fram till Elden.” Och när det var kväll brukade han säga: ”Vi har gått kvällen till mötes och lov och pris tillkommer Allâh och Faraos anhang har förts fram till Elden.” Ingen hörde Abû Hurayrah säga detta utan att de bad om skydd från Elden.”4

Det har sagts att deras själar ligger på en svart klippa under den sjunde jorden vid kanten av helvetet  och i svarta fåglar.

Angående morgon och afton, så är det endast i förhållande till vår vanliga uppfattning och inte i förhållande till dem. I livet efter detta finns trots allt varken afton eller morgon.

1 al-Bukhârî (1313) och Muslim (2866).

2 40:46

3 40:46

4 az-Zuhd, sid. 434, av Ibn-ul-Mubârak.