Morgon i USA, afton i Jemen

Fråga: Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) rapporterade att Allâh stiger ned den sista tredjedelen av natten. Ni vet ju att tiderna varierar. När det är morgon i USA så är det afton här [i Jemen]. Hur förklaras det och när sker Nedstigningen?

Svar: Allâh är kapabel till allt. Vi tror på att Allâh stiger ned på ett sätt som passar Hans majestät och vi förställer oss inte det. Det finns liknande exempel. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att Allâh är mellan den bedjande och Qiblah. Men där finns ju en som ber och där finns en till och där finns en till. Vi tror alltså på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther bokstavligt och föreställer oss inte dem.