Mordplaner mot profet

18De sade: ”Vi måste tänka ut ett sätt att komma åt Jeremia. Vi får ändå vägledning från prästerna, råd från de visa, gudsord från profeterna. Vi smutskastar honom, så behöver vi inte bry oss om vad han säger.”

19Lyssna till mig, Herre,

och hör vad mina motståndare säger.

20Skall gott lönas med ont?

De har grävt en grop åt mig.

Tänk på hur jag stod inför dig

och vädjade för dem

och bad dig vända din vrede från dem.

21Utlämna därför deras barn åt svälten

och prisge dem åt svärdet.

Gör deras kvinnor till barnlösa änkor,

låt männen bli pestens offer,

låt de unga huggas ner i strid.

22Låt klagoskrik stiga från deras hus

när du släpper lös rövarhopar mot dem.

Ty de har grävt en grop för att fånga mig

och gillrat snaror för mina fötter.

23Men du, Herre, känner till

alla deras mordplaner mot mig.

Förlåt inte deras brott,

utplåna inte deras synd!

Låt dem ligga där slagna inför dig!

Grip in mot dem på din vredes dag.