Mordet på Yahyâ bin Zakariyyâ

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/495-496)

Ibn Djarîr, Ibn-ul-Mundhir och al-Hâkim återberättade Ibn ´Abbâs som sade:

”´Îsâ och Yahyâ bin Zakariyyâ sändes till tolv lärjungar för att lära människor. Bland annat förbjöd de äktenskap med brorsdöttrar. Det fanns en kung som var förtjust i sin brorsdotter och ville ha henne varvid han uppfyllde hennes dagliga önskningar. Hennes moder sade till henne: ”Om han frågar dig vad du vill ha ska du be om Yahyâ bin Zakariyyâs liv.” Kungen sade: ”Be om något annat.” Hon sade: ”Jag vill inte ha något annat.” Till sist befallde han att han halshuggs1. En droppe av hans blod trängde fram och slutade inte rinna förrän Allâh sände Nebukadnessar. En gammal kvinna visade honom hans kropp varpå han fick för sig att inte sluta döda förrän blodet slutat rinna. På en och samma dag dödade han 70.000 människor av samma slag och ålder. Först då slutade blodet rinna.”

Autentisk enligt al-Hâkim.

1”Det var så att Herodes hade låtit gripa Johannes och slå honom i bojor och sätta honom i fängelse. Anledningen var Herodias, hans bror Filippos hustru. 4Johannes hade nämligen sagt till honom: ”Det är inte tillåtet för dig att leva ihop med henne.” 5Herodes ville döda honom men vågade inte för folket, som menade att Johannes var en profet. 6Men när Herodes firade sin födelsedag dansade Herodias dotter inför sällskapet och gjorde honom så förtjust 7att han med ed lovade att ge henne vad hon än begärde. 8På uppmaning av sin mor sade hon: ”Låt mig genast få Johannes döparens huvud på ett fat.” 9Kungen blev bedrövad, men för edens och gästernas skull befallde han att hon skulle få det, 10och han lät halshugga Johannes i fängelset. 11Man bar in huvudet på ett fat och gav det till flickan, och hon bar det till sin mor. 12Johannes lärjungar kom dit och hämtade hans döda kropp och begravde den. Sedan gick de och berättade för Jesus vad som hade hänt.” (Matteusevangeliet 14:3)