Mord på utländska turister är ej tillåtna

Publicerad: 2010-10-04
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (714)
https://www.youtube.com/watch?v=pN9r0y_aPgA

Fråga: Vad är domen för att döda utländska turister i muslimska länder?

Svar: Det har samma dom som föregående handling. Att döda otrogna turister, och de kan dessvärre till och med tillhöra fienderna, är inte tillåtet på grund av två anledningar. Den första är att de har kommit in med ett avtal.