Mord och sprängattentat orsakar bara muslimernas svaghet

Fråga: Vad säger ni om den som anser att sprängattentat mot otrogna byggnader och mord på otrogna är obligatoriska idag och i synnerhet med tanke på att dagens islamiska samfund är svagt och klent?

Svar: Betyder det att vi vill att det skall vara svagt? Det är svagt och klent nu. Skall vi göra det än svagare och än klenare nu genom att låta de otrogna angripa det? Det är inte vist.

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) levde tretton år i Makkah som var under de otrognas myndighet. Han bad ingen följeslagare mörda en hedning, förstöra ett hus eller ta en hednings egendom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde inget sådant. Ty sådant orsakar bara att muslimerna råkar illa ut. Det var först när han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utvandrade till Madînah och grundade ett rike och hittade hjälpare och bistånd som han utropade krig och kamp mot de otrogna.